Onderwerp: Bezoek-historie

De Eenhoorn II : analyse stemsessies
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Programmabureau Meetstrategie 2000+

 

Samenvatting

Op 29 oktober 1999 werd in de Eenhoorn in Amersfoort de tweede Meetstrategie 2000+ visieworkshop gehouden. Zo?n 45 sleutelfiguren uit het natte informatiebedrijf van Rijkswaterstaat waren er bijeen om elkaar te informeren over de voortgang van het visieproces en om zich te beraden over de lijnen van het visietraject tot eind 2000 (einde programma Meetstrategie 2000+) en eind 2003 (streefdatum einde visietraject).

 

Annotatie

44 p.
ill.
(Rapport MS2000+ ; 2000.05)

Naar boven