Onderwerp: Bezoek-historie

Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid (aanvulling III)
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Minister van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Wijziging van het tracébesluit HSL-Zuid van 15 april 1998. Het betreft aanpassingen die betrekking hebben op: de kruising van de Hogesnelheidslijn-Zuid met de A12 Bleiswijk (RW12); de ligging van een parallelweg nabij het landgoed Zoudtland (Breda); een lokale verbinding ten zuiden van het Lilesbos (Breda) en de verhoging van het geluidsscherm langs de A16 (RW16) bij Effen (Breda). Bevat tevens de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-tracébesluit HSL-Zuid (aanvulling III).

 

Annotatie

div. p.
ill., krt.

Naar boven