Onderwerp: Bezoek-historie

3D-simulatie van de zoutindringing in het Haringvliet tijdens de meetproef maart 1997 : eindrapportage : gevoeligheidsonderzoek met Moha 3D8 (v2)
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E.A. Collard, M.H.P. Jansen; Ingenieursbureau Svasek

 

Annotatie

32 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS-99.159X
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), Directie Noordzee (RWS, NZ), Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), Directie Zeeland (RWS, ZL), Directie Noord-Holland (RWS, NH), Samenwerkingsverband Maasvlakte 2 Varianten, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Meetstrategie 2000+
Project Nautilus
met lit. opg.

Naar boven