Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport inzake het permanente reinigingssysteem ten behoeve van riolering achter de G.M. profielen in de Coentunnel te Amsterdam
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Kerkhof Technische Installaties

 

Samenvatting

Verslag van een onderzoek naar de werking van het permanente reinigingssysteem van de goot achter de G.M. profielen bij rijbaan 1 in de oostbuis van de Coentunnel. Dit systeem is aangebracht om een eind te maken aan wateroverlast in de tunnel, veroorzaakt door verstopte goten. Doel van het onderzoek is vast te stellen of door middel van het aangebrachte spoelsysteem, de goot achter het G.M. profiel schoon en vrij blijft van verstopping. Geeft aanbevelingen en conclusies.

 

Annotatie

4 p.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)].

Naar boven