Onderwerp: Bezoek-historie

Belastingklassen en dwarsafmetingen der bruggen
Publicatiedatum:01-01-1938

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, Noordoostelijken polder (RWS, ZZW); J.G. Schilthuis

 

Samenvatting

Beschouwingen over de inpassing van verschillende typen bruggen in het te ontwerpen wegennet van de Noordoostpolder, resulterend in een voorstel van algemene eisen.

 

Annotatie

12 p.#13 p.
tek.
(Nota / ZZW ; 121)
(Nota / ZZW ; 127)

Naar boven