Onderwerp: Bezoek-historie

Beknopte nota over het 3-eilandenplan : rapport A - Maart 1953
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Technisch Bureau der Domeinen

 

Samenvatting

In 1952 werd de bestudering van het 3-eilandenplan, omvattende de afsluiting van het Veeregat en de Zandkreek tussen de eilanden Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, weer ter hand genomen en de voorlopige resultaten hiervan zijn in dit verslag verwerkt.

 

Annotatie

8 p.
krt.

Naar boven