Onderwerp: Bezoek-historie

Behoefte aan en situering van ganzengras in Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door G.K.R. Polman

 

Samenvatting

Gaat in op de vraag of er behoefte is aan een oppervlakte gras voor het fourageren van ganzen en zo ja, waar en in welke omvang.

 

Annotatie

11 p.
fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-100 Abw)
Met lit. opg.

Naar boven