Onderwerp: Bezoek-historie

Beheersverslag van het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1981
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door Werkgroep NZ 27

 

Samenvatting

Het spuitvrije bedrijf NZ 27 ligt in de zuidlob van Zuidelijk Flevoland en is in 1974 gesticht. Het bedrijf moet worden gezien als een alternatief ontginningsbedrijf dat zo zelfstandig mogelijk binnen het Grootlandbouwbedrijf van de RIJP opereert met een aangepaste personeels- en machinebezetting, waarbij aanvankelijk is geprobeerd het vruchtopvolgingsplan van het Grootlandbouwbedrijf aan te houden.

 

Annotatie

28 p.
tab.
(RIJP-rapport ; 1983-31 Abo)

Naar boven