Onderwerp: Bezoek-historie

Beheersverslag over het spuitvrije bedrijf NZ 27 over 1980
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door Werkgroep NZ 27; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

In dit rapport worden achtereenvolgens de bedrijfsgegevens, de teelt, de afzet van de gewassen en de bedrijfseconomische resultaten over 1980 van het spuitvrije bedrijf NZ 27 behandeld.

 

Annotatie

32 p.
bijl., tab.
(RIJP-rapport ; 1982-44 Abw)

Naar boven