Onderwerp: Bezoek-historie

Het Volkerak-Zoommeer : de ecologische ontwikkeling van een afgesloten zeearm
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); M. Tosserams, E.H.R.R. Lammens, M. Platteeuw

 

Samenvatting

Presenteert een samenvatting van de ecologische kennis die aanwezig is over het Volkerak-Zoommeer vanaf de afsluiting in 1987. Het doel van het rapport is een goed leesbare en overzichtelijke weergave en evaluatie te geven van de ecologische ontwikkeling van het Volkerak-Zoommeer. De in het verleden geformuleerde streef- en referentiebeelden worden in het rapport als basis gebruikt om de waargenomen ontwikkelingen te evalueren en de richting van de toekomstige ecologische ontwikkeling aan te geven.

 

Annotatie

166 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2000.024)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Met Engelse en Nederlandse samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953219

Naar boven