Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkelingsvisie Tiengemeten : eiland van wildernis, weelde en weemoed
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Dienst Weg- en Waterbouw (RWS, DWW); R. Posthoorn, J.W.C. Bruggenkamp, E.A. Hendriks, G. Menting, A. Remmelzwaal ...[et al.]; Natuurmonumenten

 

Samenvatting

In deze ontwikkelingsvisie voor Tiengemeten zijn de belangrijkste keuzes vastgelegd met betrekking tot de voorgestane landschaps- en natuurontwikkeling, het behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle patronen en elementen en het recreatief medegebruik. De visie biedt voldoende houvast voor het uitwerken van een concreet inrichtingsplan en het wijzigen van het bestemmingsplan voor het eiland.

 

Annotatie

78 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2000.041)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH) en Natuurmonumenten
Projectleider: R. Posthoorn
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036953405

Naar boven