Onderwerp: Bezoek-historie

De begrenzing van de Z.polders en enkele opmerkingen
Publicatiedatum:01-01-1947

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Stand van zaken rond de begrenzing van de zuidelijke polders. Behandeld worden de versmalling van het gebied tussen de Noordoostpolder en Zuidoostpolder, de sluizen in het Middenkanaal, de kunstwerken in en langs de rand van de polder, en de aansluiting Enkhuizen.

 

Annotatie

5, 10 p.
(Nota / ZZW ; 189)

Naar boven