Onderwerp: Bezoek-historie

Begrazing in de Oostvaardersplassen : effecten op de vegetatie-structuur en het terreingebruik van grote herbivoren en ganzen
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door M.P. Huijser, J.Th. Vulink en M. Zijlstra; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied

 

Samenvatting

Sinds enkele decennia wordt in veel Nederlandse natuurgebieden gestreefd naar een vermindering van directe beheersingrepen door de mens. De introductie van grote herbivoren in een aantal natuurgebieden is hiervan een voorbeeld. Dergelijke grote herbivoren worden vaak niet alleen als aanvulling van de betreffende ecosystemen gezien, maar hebben in veel gevallen ook als doel een relatief kleinschalige ruimtelijke heterogeniteit in vegetatiesamenstelling en -structuur tot stand te brengen. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe de vegetatie-structuur van een grasland-rietvegetatie zich heeft ontwikkeld onder een jaarrond- en seizoensbegrazing met runderen en paarden. Daarnaast wordt het terreingebruik van deze grote herbivoren en drie soorten ganzen gerelateerd aan de vegetatiestructuur. Voor ganzen werd ook hun verdeling over een aantal beheerseenheden bekeken. Deze beheerseenheden verschillen in graas- en maaibeheer, soortensamenstelling van de graslanden, en waterpeilbeheer. Het onderzoek vond plaats in de Oostvaardersplassen in Flevoland.

 

Annotatie

66 p.
bijl., fig. tab.
(Intern rapport / Directie IJsselmeergebied ; 1996-5)
Met lit. opg.

Naar boven