Onderwerp: Bezoek-historie

Bedrijfsmodellen voor eenheden van 300, 1000 en 2000 HA
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling; door G. Bargerbos en A. Hagting

 

Samenvatting

Naar aanleidng van de sterk verschillende bedrijfsopzetten en de in december 1969 verschenen discussienotities is in januari 1970 een werkgroep ingesteld. In dit rapport wordt achtereenvolgnes ingegaan op de uitganspunten die de werkgroep naar aanleiding van haar opdracht, welke met name betrekking op de volgnede punten had: het uitwerken van alternatieve plannen voor een tweede "A 93" (300ha) ten zuiden van Lelystad op zware grond; het uitwerken van het stichten van een bedrijfseenheid in sectie C van 1500-2000 ha, heeft geformuleerd, op programmeringen die hieruit zijn voortgevloeid en op de sichting van bedrijfseenheden aan de hand van de reusltaten van deze programmeringen.

 

Annotatie

25 p.
bijl., fig., krt., tab.
(Intern rapport ; no. 225)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven