Onderwerp: Bezoek-historie

Bedrijfsgebouwen, erven en erfsituaties van akkerbouwbedrijven
Publicatiedatum:01-01-1969

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Hoofdafdeling Cultuurtechniek en recreatie; door C. Berger, J. Boekee en T. Hopman

 

Samenvatting

In 1967 werd op een aantal akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland een enquête gehouden met het doel de bezetting en het gebruik van de gebouwen en het erf na te gaan. De verkregen resultaten worden in dit rapport besproken.

 

Annotatie

21 p.
12 bijl.
(Intern rapport / RIJP ; no. 158)
Met lit. opg. - Met samenvatting

Naar boven