Onderwerp: Bezoek-historie

Basisprogramma voor een museum voor scheepsarcheologie
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door H.R. Reinders

 

Samenvatting

In 1979 is een werkgroep ingesteld om, op basis van de uitgangspunten die genoemd zijn in de notitie 'Arcehologie in de IJsselmeerpolders', een schetsontwerp te maken voor een museum voor Scheepsarcheologie. De notitie is daartoe uitgewerkt tot een basisprogramma.

 

Annotatie

35 p.
bijl., fig., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-144 Abw)
Met samenvatting

Naar boven