Onderwerp: Bezoek-historie

Basisplan transportsystemen 1978
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door Afdeling Openbare Nutsvoorzieningen

 

Samenvatting

Overzicht in tabelvorm van de gegevens over leidingaanleg, reinwaterberging, transport capaciteiten, financiele gevolgen, terugkoppeling en te verrichten studies.

 

Annotatie

tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-186 Cn)

Naar boven