Onderwerp: Bezoek-historie

Basisplan Randmeren Flevoland : Deel 1 : inventarisatie en prognose
Publicatiedatum:01-01-1972

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Primair dient een inventarisatie plaats te vinden, welke een volledig beeld verschaft van de huidige randmeren en hun omgeving, van de bestaande en te verwachten voorzieningen voor recreatie in de openlucht in de zone binnen 30 km, die relevant mogen worden geacht voor de randmeren, terwijl de verdere omgeving globaal op haar concurrentie-waarde moet worden getoetst. Vervolgens dient van de reeds bestaande recreatieve mogelijkheden en die welke in een duidelijk planstadium zijn, de capaciteit te worden geraamd. Voor het komen tot een model van de recreatieve druk op de randmeren is verder een prognose van de omvang en de te verwachten spreiding van de bevolking als uitgangspunt nodig. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal verblijfsrecreanten. In de berekening van het model wordt op grond van een aantal uitgangspunten omtrent het recreatieve gedrag van de bevolking de recreatiedruk getoetst aan de capaciteitsberekeningen. Besloten wordt met conclusies en aanbevelingen voor het tot stand brengen van een basisplan voor openluchtrecreatie op en langs de randmeren.

 

Annotatie

2, [58] p.
ill.
31 bijl.
Concept

Naar boven