Onderwerp: Bezoek-historie

Basisgegevens van de enquête bouwrijpmaken in twaalf plaatsen in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door W. van Dijk, H. Hengeveld, A. Overwater

 

Samenvatting

Dit rapport bevat de vragenlijst en de verslagen van de besprekingen per plaats waarin alle van belang zijnde achtergrondinformatie is opgenomen. Op basis van de in dit rapport weergegeven gegevens zijn per onderwerp de gegevens van de plaatsen gegroepeerd. Per onderwerp zijn daarbij de belangrijkste onderdelen uitgesplitst. Aan de hand van de in de tabellen opgenomen gegevens zijn voor zover mogelijk conclusies getrokken in de bij de tabel behorende beschrijving. De beschrijvingen en de tabellen zijn in een afzonderlijk rapport uitgebracht.

 

Annotatie

86 p.
(RIJP-rapport ; 1978-3 Ado/Abw)
Met lit. opg.

Naar boven