Onderwerp: Bezoek-historie

Basisbeheer en inrichting van het natuurgebied De Oostvaardersplassen
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); E.P.R. Poorter

 

Samenvatting

Door de minister van Verkeer en Waterstaat is aan de R.IJ.P. opdracht gegeven de Oostvaardersplassen bij de inrichting van het landelijk en stedelijk gebied van Flevoland als natuurgebied in te passen. Tevens zal deze dienst zich moeten bezighouden met de inrichting van het natuurgebied zelf en met het voorlopige oecologische en natuurtechnische beheer. Dit rapport is een eerste aanzet voor het uitvoeren van deze opdrachten.

 

Annotatie

32 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-203 Abw)

Naar boven