Onderwerp: Bezoek-historie

Balansen voor de Veluwerandmeren : de verwachting voor 2030
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); R.E. Rijsdijk

 

Samenvatting

Op basis van de water- en stofbalansen 1990-1997, interviews met beheerders, betrokkenen en deskundigen, aangevuld met een literatuurstudie is de balans voor 2030 opgesteld. Het doel van dit rapport is de toekomstige ontwikkelingen in beeld te brengen. Wat staat de Veluwerandmeren, wat betreft de water- en stofbalasnsen, de komende 30 jaar te verwachten? Wat betekent bijvoorbeeld de uitbreiding van het stedelijk oppervlak, meer afvalwater, de verandering van het klimaat en de verplaatsing van grondwaterwinningen voor de Veluwerandmeren? De te verwachten water- en stofstromen voor het gebied worden in kaart gebracht.

 

Annotatie

39, [2] p.
bijl., fig., tab.
(Bovar rapport ; 99.03)
Met lit. opg.
BOVAR = Bestrijding Overmatige Algengroei in de Randmeren

Naar boven