Onderwerp: Bezoek-historie

De baggerwerken in Oostelijk Flevoland, beschouwd in verband met de ontginningswerken
Publicatiedatum:01-01-1954

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); door F.L. van der Bom

 

Samenvatting

Voor wat betreft het primaire baggerwerk wordt aangegeven welke profielen de verschillende poldervaarten krijgen en welke afmetingen de profielen krijgen. Een schatting wordt gegeven van de omvang van het secondaire baggerwerk. Verder wordt het verloop van het baggerwerk beschreven in de Ie en IIe afdeling.

 

Annotatie

4, [1] p.
tab.
1 bijl.
(Nota / ZZW ; 235)

Naar boven