Onderwerp: Bezoek-historie

Spoor in balans plus : uitbreiding van het rapport 'Spoor in balans' (1999)
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Themagroep 'Maatschappelijke en Economische Betekenis van het Spoorvervoer'

 

Samenvatting

Aanvullend onderzoek op 'Spoor in Balans'. Hierin was een aantal balansposten, zogeheten PM-posten, nog niet gekwantificeerd: het mainport-effect, het spoorsurplus en de kosten van congestie. In dit rapport worden de PM-posten wel gekwantificeerd.

 

Annotatie

16 p.
ill.
Van de themagroep zijn o.a. lid: F.J.A. Timmermans (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer DGG), A.J. Simons (Ministerie van VenW, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS, AVV)

Naar boven