Onderwerp: Bezoek-historie

Archeologie van de binnenvaart : wonen en werken aan boord van binnenvaartschepen (1600-1900)
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie / ROB (NISA); door A.F.L. van Holk; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied

 

Samenvatting

Aan de hand van elf archeologische en 88 schriftelijke scheepsinventarissen, wordt het leven aan boord van binnenvaartschepen bestudeerd. De archeologische inventarissen zijn afkomstig van schepen die op de Zuiderzee zijn vergaan, terwijl de schriftelijke inventarissen uit diverse archieven in Nederland komen. Centraal staan de veranderingen die na de 16e eeuw zijn opgetreden in de samenstelling van de archeologische inventarissen en hoe die zijn te verklaren in het licht van de sociale structuur en de organisatie van de (groep) opvarenden. Vanaf het eind van de 17e eeuw komen voorwerpen in de inventarissen voor, die wijzen op de aanwezigheid van vrouwen en kinderen. Het vroege verschijnen van gezinnen aan boord - in vergelijking tot andere landen in West-Europa - wordt in verband gebracht met sociaal-economische veranderingen, die zich rond 1550 voltrekken op het platteland in de kustprovincies van de Republiek.

 

Annotatie

400 p.
Bijl., fig., foto's, tab.
(Flevobericht ; 410)
Met lit. opg.
(Scheepsarcheologie IV)
ISBN 903691194X

Naar boven