Onderwerp: Bezoek-historie

De algemene inrichting voor de sluizen bij Kampernieuwstad
Publicatiedatum:01-01-1948

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

 

Samenvatting

Even benoorden Kampernieuwstad kan de noordelijke afsluiting van het Eemmeer worden gelegd. Deze afsluiting moet zodanig worden ingericht, dat zij de hoogste standen van het IJsselmeer moet kunnen keren. Het Eemmeer wordt ingericht voor de scheepvaart, zodat in de afsluitingen een schutsluis dient te worden gebouwd. Verder moet het op het Eemmeer komend water, afkomstig van de Eem en van een aantal van de Veluwe komende kleine beekjes, alsmede het uit de Veluwe komende kwelwater, op het IJsselmeer kunnen worden afgevoerd, zodat in de noordelijke afsluiting tevens een spuisluis dient te worden gebouwd. Tenslotte is er over de afsluiting bij Kampernieuwstad de verkeersader Muiden, C-kern, Kampen geprojecteerd, zowel voor gewoon verkeer als voor spoorwegverkeer, zodat bij de inrichting van het kunstwerk met overbruggingen voor dit verkeer tekening gehouden moet worden. De genoemde eisen voor de inrichting, nl. van de waterkering, de scheepvaartverbinding, de waterlozing en van het weg- en spoorwegverkeer worden achtereenvolgens behandeld.

 

Annotatie

12 p.
(Nota / ZZW ; 190)

Naar boven