Onderwerp: Bezoek-historie

Het algemeen plan voor den zuidwestelijken polder
Publicatiedatum:01-01-1941

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

 

Samenvatting

Algemene richtlijnen voor de drooglegging van de Zuidwestelijke polder, als onderdeel van de inpoldering van het zuidelijk gedeelte van het IJsselmeer, op basis van vroegere plannen (periode 1877-1922). Aan de orde komen bedijking en vorm, afwatering, toegang voor landverkeer en scheepvaart, indeling van landoppervlakte.

 

Annotatie

p. 22-44
krt.
(Nota / ZZW ; 146)

Naar boven