Onderwerp: Bezoek-historie

De afwatering van de Zuidelijke polders
Publicatiedatum:01-01-1941

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); J.Th. Thijsse

 

Samenvatting

Onderzoek naar de best mogelijke afvoer van het uitslagwater van de droog te leggen Zuidelijke polders naar de boezem van het IJ (IJmeer) en niet naar het IJsselmeer (zoals IJmeercommissie voorstelt). Hiervoor zijn een aantal wijzigingen nodig: de bouw van een kering tussen de boezems van IJmeer en IJsselmeer ten westen van de Eemmond, en handhaving van de kering tussen IJmeer en Noordzeekanaal. Het uitslagwater werkt ten opzichte van het Noordzeekanaal verzoetend.

 

Annotatie

9 p.
(Nota / ZZW ; 149)

Naar boven