Onderwerp: Bezoek-historie

De afmetingen van Oostvaardersdiep en Houtribsluizen : [concept-nota]
Publicatiedatum:01-01-1954

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst van de Zuiderzeewerken], Waterloopkundige Afdeling

 

Samenvatting

Dit concept is bedoeld als een inleiding tot een desbetreffende bespreking in de vergadering van afdelingschefs. Daarna zal de definitieve nota worden uitgegeven. Nagegaan wordt aan welke waterloopkundige eisen de profielen van het kanaal en de sluizen moeten voldoen. Het blijkt dat de toestand bij het afspuien van het IJmeer op het IJsselmeer maatgevend is voor het profiel van de Oostvaardersdiep en de afwateringssluizen, de Houtribsluizen.

 

Annotatie

18 p.
bijl., graf., krt., tab.

Naar boven