Onderwerp: Bezoek-historie

De afmetingen van het Oostvaardersdiep en van de spuisluizen van de Houtribsluizen
Publicatiedatum:01-01-1956

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat , Rijkswaterstaat], Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Nagegaan wordt aan welke waterloopkundige eisen de profielen van het kanaal en de sluizen moeten voldoen. Het is nodig om aan het noordoostelijke einde van het kanaal een scheiding aan te brengen in de vorm van uitwateringssluizen, de Houtribsluizen.

 

Annotatie

20 p.
bijl., graf., krt., tab.
(Nota / ZZW ; 247)

Naar boven