Onderwerp: Bezoek-historie

Advies over ophoogzandvoorziening voor de korte termijn (1984 tot 1989)
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Landelijke Commissie voor de Coordinatie van het Ontgrondingenbeleid (LCCO); [voorzitter : J. Kars]

 

Samenvatting

Het doel van de nota is een beschrijving te geven (landelijk overzicht) van de huidige situatie en beleid van de ophoogzandvoorziening, eventuele knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen voor mogelijke oplossingen voor de korte termijn periode tot 1989.

 

Annotatie

4, 42, [7] p.
krt, tab. ; 30 cm
Omslagtitel : Nota ophoogzand. - Met lit. opg.
LCCO d.i. Landelijke Commissie voor de Coördinatie van het Ontgrondingenbeleid. In deze ambtelijke commissie zijn de twaalf vergunning verlenende instanties vertegenwoordigd, te wetende provincies en de minister van Verkeer en Waterstaat

Naar boven