Onderwerp: Bezoek-historie

Advies over de in Oostelijk Flevoland te oogsten hoeveelheid rietzaad bestemd voor uitzaai in Zuidelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Landbouwkundige Hoofdafdeling; door J. van der Toorn

 

Samenvatting

In de afgelopen maanden werden onderzoekingen verricht over de produktie van rietzaad in OOstelijk Flevoland met het doel na te gaan hoeveel ha rietland geoogst dient te worden om een voldoende hoeveelheid rietzaad te verzamelen voor Zuidelijk Flevoland. De huidige opvattingen over de verschiullende aspecten van dit project zullen puntsgewijs behandeld worden.

 

Annotatie

7 p.
tab.
(Interne Nota R.IJ.P. ; no. 20)

Naar boven