Onderwerp: Bezoek-historie

Evaluatie toeritdoseerinstallaties
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Arcadis Heidemij Advies

 

Samenvatting

Doel van het onderzoek is de bepaling en evaluatie van de effecten van de plaatsing van een drietal toeritdoseerinstallaties (TDI's) en de creatie van een SDG-strook (specifieke doelgroepstrook). In hoofdstuk 2 worden de ruimtelijke situaties beschreven van de TDI's en de SDG-strook. Verder wordt een korte beschrijving van het doseeralgoritme gegeven. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de gebruikte analysemethodiek en de te beoordelen aspecten. In hoofdstuk 4 volgen de resultaten van het onderzoek waarin de aspecten per onderdeel aan bod komen (intensiteiten, snelheden, reistijden, fileduur, roodlichtnegatie in avondspits en ochtendspits). In hoofdstuk 5 volgen tenslotte de conclusies en aanbevelingen.

 

Annotatie

91 p.
ill.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

Naar boven