Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvulling van nota A. Het tracé van den ringdijk. II Dijkvak Urk-Overijssel
Publicatiedatum:01-01-1936

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Bureau Noordoostelijken Polder; J.G. Schilthuis

 

Samenvatting

Nadere beschouwing van de scheepvaartverbinding tussen Zwarte Water en het IJsselmeer n.a.v. bezwaren van binnenvaartdeskundigen en de commissie voor waterbouwkundige werken uit de Zuiderzeeraad tegen het voorgestelde ontwerp in nota AII. Een aantal verschillende ontwerpen worden getoetst op haalbaarheid.

 

Annotatie

22 p.
(Nota / ZZW ; 105) en (Nota / ZZW ; 107)

Naar boven