Onderwerp: Bezoek-historie

'Aanvullende fruitteeltlocaties in Zuidelijk Flevoland'
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J. Boekee en G. Jippes

 

Samenvatting

Door de komst van het kortegolf zendstation in Zuidelijk Flevoland heeft het landelijk gebied een bestemmingsverandering ondergaan. In totaal is 450 ha aan de fruitteeltbestemming onttrokken en het wordt wenselijk geacht deze oppervlakte te compenseren.

 

Annotatie

13 p.
2 bijl.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-280 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven