Onderwerp: Bezoek-historie

Aanteekeningen betreffende de mogelijkheden tot zandwinning in den zuidwestelijken hoek van het IJsselmeer
Publicatiedatum:01-01-1942

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); F.J.B.G. Geers

 

Samenvatting

Onderzoek naar de exploitatie van zand op het Muiderzand en ten noorden van Naarden van belang voor de dijkaanleg en wegenbouw bij de inpoldering. Behandeld worden de kwaliteit van de zandlagen (op basis van grondboringen), de hoeveelheid, transport en totale kosten.

 

Annotatie

7 p.
tek.
2 bijl.
(Nota / ZZW ; 160)

Naar boven