Onderwerp: Bezoek-historie

Aantal dorpen in Oostelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1958

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); [E.F. van den Ban

 

Samenvatting

Het tegenvallen van de bodemgesteldheid in het drooggevallen deel van de polder bij de Roggebotsluis heeft geleid tot de conclusie, dat deze gronden minder voor landbouw dan voor bosbouw in aanmerking komen. Maatschappelijke veranderingen leiden tot een herziening van het groeiplan van dorpen en steden en hun toekomstige functies.

 

Annotatie

11 p.
bijl.
(Nota / ZZW ; 254)

Naar boven