Onderwerp: Bezoek-historie

De aansluiting van den zuidwestelijken polder bij Hoorn
Publicatiedatum:01-01-1943

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Zuidelijke polders; door J.P. Mazure

 

Samenvatting

Behandeling van vier uitgewerkte ontwerpplannen (met kostenbegroting) voor de aansluitingsverbinding (over land en water) bij Hoorn van de aan te leggen zuidwestelijke polder, gezien de te verwachten centrale verzorgingsfunctie van deze plaats.

 

Annotatie

46 p.
fig., tab.
11 bijl. (krtn.)
(Nota / ZZW ; 169)
(Notagroep III Stedebouwkunde en sociografie ; no. 4)

Naar boven