Onderwerp: Bezoek-historie

Aansluiting Almere op het spoorwegnet : tracéstudie en kostenraming
Publicatiedatum:01-01-1973

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Oriënterende studie naar de technische en financiële aspekten van een aansluiting van Almere op het spoorwegnet. Er wordt uitgegaan van het gebruik van conventioneel spoorwegmaterieel. Op het oude land wordt een tracéstudie verricht en een globale kostenraming gemaakt. Binnen Almere wordt aan de hand van een schetsmatig model een globale kostenraming van het tracé gemaakt.

 

Annotatie

12 p.
tab.
krt.

Naar boven