Onderwerp: Bezoek-historie

Aanslagopname van de nieuwe heggen en boomgroepjes in het heggenlandschap de Wildwallen
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

V.L. Wigbels; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

In de tweede helft van augustus en de eerste helft van september 1976 zijn alle nieuw aangeplante en herplante heggen en boomgroepjes geïnventariseerd op soortensamenstelling en procentuele samenstelling. Ook zijn de nieuwe heggen langs het doodlopende deel van de Meeuwenweg en in de westelijke punt van V23 opgenomen. De gegevens zijn in enkele tabellen weergegeven.

 

Annotatie

1 p.
bijl., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-271 Bbw)

Naar boven