Onderwerp: Bezoek-historie

Een aanlegproef op ongerijpte grond op W 39
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door T.F. Glastra

 

Samenvatting

In verband met de mogelijke inplant in Zuidelijk Flevoland op vrijwel ongerijpte gronden was het gewenst zoveel mogelijk informatie te krijgen over de daarmee samenhangende problemen. Ter aanvulling van de reeds verkregen gegevens uit het proefveld D 14 is in de winter van 1971 een proefveld op W 39 aangelegd. Er wordt verslag gedaan van deze proef, waarbij nader is ingegaan op de houtteeltkundige en onderhoudstechnische aspecten.

 

Annotatie

bijl., ill., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-309 Abw)

Naar boven