Onderwerp: Bezoek-historie

Aanleg van het proefveld 'grondverbetering met organische stof' bij de R.W.Z.I. 'De Vaart' in Almere
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door G. Menting

 

Samenvatting

In het 'proefplan grondverbetering met organische stof' wordt voorgesteld een proefveld op een zandopspuiting in te richten met verschillende soorten organische stof om een antwoord te krijgen op de volgende vragen: in hoeveer is de bewerkingsdiepte van belang, wat is het verschil in werking tussen op verschillende manieren gedroogd slib, welk organisch stofgehalte moet worden nagestreefd.

 

Annotatie

12 p.
bijl., fig., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-149 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven