Onderwerp: Bezoek-historie

De aanleg van de 2e Oostvaardersdijk
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Besproken worden een aantal aspecten die verband houden met het al dan niet aanleggen van een tweede Oostvaardersdijk. Deze aspecten zijn de waterhuishouding en de zouthuishouding, de waterkwaliteit en de kosten-baten alternatieven.

 

Annotatie

9, XXII p.
bijl., graf.,krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-113 Bbw)
Met samenvsatting
Met lit. opg.

Naar boven