Onderwerp: Bezoek-historie

De aanbesteding en uitvoering van den ringdijk
Publicatiedatum:01-01-1936

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken, bureau Noordoostelijken polder (RWS, ZZW); J.G. Schilthuis

 

Samenvatting

Beschouwing over de aanbestedingsmethode bij de aanleg van de ringdijk Lemmer-Urk-Ramspol en Ramspol-Kadoelen in de Noordoostpolder. De in het bestek op te nemen voorwaarden worden verklaard.

 

Annotatie

18 p.
(Nota / ZZW ; 109)

Naar boven