Onderwerp: Bezoek-historie

25 jaar vogelwaarnemingen in een huistuin in de Noordoostpolder 1949 t/m 1973
Publicatiedatum:01-01-1975

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); B. Verhoeven

 

Samenvatting

Doel van de waarnemingen was om na te gaan welke verschuivingen optraden in de vogelbevolking van een polder-terreintje dat gedurende de waarnemingsperiode veranderde van een wijd, vlak en enigszins kaal milieu tot een min of meer besloten landschap met struiken en bomen waarvan sommige tot 20 meter reiken. De waarnemingen werden verricht in en om de tuin behorende bij de woning Waterkant 83 te Ens. Verslag dat hoofdzakelijk betrekking heeft op de vogels van de tuin zelf, maar ook waarnemingen, vanuit het huis verricht, van vogels in het aan de tuin grenzende terrein en meldingen uit buurtuinen, waar nuttig.

 

Annotatie

21, [6] p.
ill., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1975-500 Bbw)
Met lit. opg.

Naar boven