Onderwerp: Bezoek-historie

25 jaar drainagematerialenonderzoek bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J. Scholten

 

Samenvatting

In 1961 is gestart met het testen van drainagematerialen op laboratoriumschaal. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van het onderzoek dat in de loop der jaren is uitgevoerd aan allerlei soorten drainagematerialen.

 

Annotatie

28 p.
bijl., fig., graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1986-49 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven