Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie van dagvlinders, sprinkhanen en libellen langs het Twentekanaal : onderzoeksjaar 2001
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

David Tempelman; Aquasense

 

Samenvatting

Doelstelling van dit onderzoek was tweeledig: 1) Te weten te komen of er langs de oevers van het Twentekanaal bijzondere soorten voorkomen en 2) een vergelijking te kunnen maken tussen de traditionele oever, een natuurvriendelijke oever en het IJsselpand. In de zomer van 2001 zijn 3 diergroepen (dagvlinders, volwassen libellen en sprinkhanen) op drie vaste trajecten geïnventariseerd gedurende vier veldbezoeken.

 

Annotatie

21 p. bijl., foto's, graf.
(Rapport AquaSense ; 1889)
Met lit.opg.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW). - P. Duijn

Naar boven