Onderwerp: Bezoek-historie

Kwaliteitsontwikkeling bij drinkwaterwinplaatsen in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Annotatie

Kwaliteitsontwikkeling bij drinkwaterwinplaatsen in Nederland / H. Prins ; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Bilthoven ; RIVM, 1989. - VI, 312 p. : fig. ; 30 cm Rapport nr. 728820003. - Is bijlage bij RIVM-rapport nr. 728820001 "De kwaliteit van het grondwater in Nederland". - Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) mede uitgebracht t.b.v. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW)

Naar boven