Onderwerp: Bezoek-historie

Kapaciteitsmeting gemaal "De Luyster" nabij Sint Philipsland
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst Binnenwateren/RIZA, Hoofdafdeling Informatie en Ontwikkeling Onderafdeling Delta

 

Samenvatting

Verslag van de stroomsnelheids- en waterstandsmetingen die in maart/ april 1986 zijn uitgevoerd ten behoeve van de kapaciteitsbepaling van het gemaal "De Luyster" nabij Sint-Philipsland. Met de meetresultaten zijn de debieten berekend voor het lozen.

 

Annotatie

14 bl.
bijl., diagr., krt., tab.
(Nota ; 86.44)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven