Onderwerp: Bezoek-historie

Proeven betreffende oplegdrukken en drukverdelende materialen
Publicatiedatum:01-01-1955

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat (RWS), Directie Bruggen (BR).

 

Annotatie

[20] p.
graf., tek.
(Rapport RWS, BR ; 9A en B)
Bevat: 9A: Beproeving viltlaagjes tussen voorgespannen betonliggers en betonoplegblokjes met rubberopleggingen. 9B: Klemproeven op betonstukken.

Naar boven