Onderwerp: Bezoek-historie

Rijtijden evaluatie KLPD maatregelen : [trajectorie-methode] : trajecten A12 Gouda-Voorburg, A12 Gouda-De Meern, A2 rondweg 's-Hertogenbosch
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Grontmij Verkeer& Infrastructuur

 

Samenvatting

Om de extra inzet van mensen en middelen in het kader van Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) beter te benutten, is het effect van de maatregelen op de doorstroming van het verkeer bij drie trajecten gemeten, te weten: RW12 (A12) Gouda-Voorburg, RW12 (A12) Gouda-De Meern en RW2 (A2) rondweg 's-Hertogenbosch. Op deze trajecten werd gekeken naar: aantallen voertuigen, snelheid, rijtijd, filelengte, duur van de file. Deze bevindingen zijn beschreven in een aantal evaluatierapporten. Na het verschijnen van deze rapporten is besloten om de rijtijden die bepaald zijn in de evaluatie opniew te schatten en wel met de zogenaamde trajectorie-methode. Dit rapport beschrijft deze aanpak en de schattingen van de rijtijden op de drie trajecten.

 

Annotatie

111 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV). - Projectbegeleiding H. Taale

Naar boven